« Jan 11:2 Ewangelia Jana 11:3 Jan 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Posłały przeto siostry jego k niemu mówiąc: Panie, oto którego miłujesz niemoże.
2.WUJEK.1923Posłały tedy siostry jego do niego, mówiąc: Panie! oto, którego miłujesz, choruje.
3.RAKOW.NTPosłały tedy siostry do niego, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje.
4.GDAŃSKA.1881Posłały tedy siostry do niego, mówiąc: Panie! oto ten, którego miłujesz, choruje.
5.GDAŃSKA.2017Siostry więc posłały do niego wiadomość: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje.
6.SZCZEPAŃSKI{Jego} więc siostry posłały doń, oznajmiając: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz!
7.MARIAWICIPosłały tedy siostry jego do Pana, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje.
8.GRZYM1936Posłały więc siostry do niego, żeby mu powiedzieć: Panie, ten, którego miłujesz, jest chory.
9.DĄBR.WUL.1973Posłały tedy siostry do niego mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz.
10.DĄBR.GR.1961Posłały tedy siostry do niego mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz.
11.TYSIĄCL.WYD5Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz.
12.BRYTYJKAPosłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz.
13.POZNAŃSKASiostry więc przesłały Jezusowi wiadomość: - Panie, ten, którego miłujesz, jest chory.
14.WARSZ.PRASKAOtóż obie siostry kazały powiedzieć Jemu: Panie, zachorował ten, którego Ty kochasz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem siostry wysłały do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego kochasz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSiostry posłały więc do Jezusa taką wiadomość: Panie, ten, z którym się przyjaźnisz, choruje.
17.TOR.PRZ.Posłały więc siostry do Niego wiadomość: Panie! Oto ten , którego miłujesz, jest chory.