« Jan 11:3 Ewangelia Jana 11:4 Jan 11:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy Jesus, rzekł: Ta niemoc nie jest na śmierć, ale dla sławy Bożej, aby rosławion syn Boży przez nię.
2.WUJEK.1923A Jezus usłyszawszy, rzekł im: Choroba ta nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożéj, aby był uwielbion Syn Boży przez nię.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej; aby był rozsławion Syn Boży przez nię.
4.GDAŃSKA.1881A usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży.
6.SZCZEPAŃSKISłysząc to Jezus, rzekł [im]: Choroba ta nie jest na śmierć, ale na chwałę Boga, aby Syn Boży przez nią był uwielbion.
7.MARIAWICIUsłyszawszy to Jezus, rzekł im: Choroba ta nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią.
8.GRZYM1936Co słysząc Jezus, rzekł im: Nie jest to choroba na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony.
9.DĄBR.WUL.1973A usłyszawszy to Jezus rzekł: Choroba ta nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią uwielbiony był Syn Boży.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą, aby przez nią uwielbiony był Syn Boży.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus, usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą.
12.BRYTYJKAA usłyszawszy to Jezus, rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony.
13.POZNAŃSKAUsłyszawszy to Jezus powiedział: - Ta choroba nie skończy się śmiercią, ale przyniesie chwałę Bogu. Dzięki niej Syn Boży będzie uwielbiony.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus usłyszawszy to powiedział: Ta choroba nie grozi śmiercią, ale przyczynia się do powiększenia chwały Bożej, aby dzięki niej Syn Boży zyskał większą chwałę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, gdy to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Boga, aby przez nią mógł zostać wyniesiony Syn Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony.
17.TOR.PRZ.A gdy Jezus usłyszał to, powiedział: „Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby Syn Boży przez nią doznał chwały.”