« Jan 11:4 Ewangelia Jana 11:5 Jan 11:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A miłował Jesus Marthę, i siostrę jej, i Łazarza.
2.WUJEK.1923A Jezus miłował Marthę i siostrę jej Maryą i Łazarza.
3.RAKOW.NTA miłował Jezus Martę, i siostrę jej, i Łazarza.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus umiłował Martę i siostrę jej, i Łazarza.
5.GDAŃSKA.2017Jezus zaś miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus miłował Martę i jej siostrę, {Maryę}, i Łazarza.
7.MARIAWICIA miłował Jezus Martę i siostrę jej Maryę, i Łazarza.
8.GRZYM1936A Jezus kochał Marję, Martę, siostrę jej, i Łazarza.
9.DĄBR.WUL.1973A miłował Jezus Martę i siostrę jej Marię, i Łazarza.
10.DĄBR.GR.1961A miłował Jezus Martę i siostrę jej, i Łazarza.
11.TYSIĄCL.WYD5A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
12.BRYTYJKAA Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
13.POZNAŃSKAJezus miłował Martę, jej siostrę i brata.
14.WARSZ.PRASKAJezus kochał Martę i jej siostrę oraz Łazarza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus umiłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zaś kochał Martę, jej siostrę i Łazarza.
17.TOR.PRZ.A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.