« Jan 11:55 Ewangelia Jana 11:56 Jan 11:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto szukali Jesusa i mówili jeden ku drugiemu w świątnicy stojąc: Co się wam zda, że nie idzie na święto?
2.WUJEK.1923Szukali tedy Jezusa i mówili jeden do drugiego, stojąc w kościele: Co mniemacie, iż nie przyszedł na dzień święty?
3.RAKOW.NTSzukali tedy Jezusa, i mówili jedni do drugich w Kościele stojąc: Co się wam zda? iż nie przyszedł na święto?
4.GDAŃSKA.1881I szukali Jezusa, i mówili jedni do drugich, w kościele stojąc: Co się wam zda, że nie przyszedł na święto?
5.GDAŃSKA.2017Szukali Jezusa i stojąc w świątyni, mówili jedni do drugich: Czy myślicie, że nie przyjdzie na święto?
6.SZCZEPAŃSKIOni to szukali Jezusa, a stojąc w świątyni, mówili między sobą: Cóż wam się zdaje? Czyżby <wcale> nie miał przybyć na święto?
7.MARIAWICII szukali Jezusa, i rozmawiali między sobą, stojąc w Kościele: Co mniemacie, czemu nie przyszedł na dzień święty?
8.GRZYM1936Szukali tam Jezusa i mówili między sobą: Co myślicie? Dlaczego nie przyszedł na święta?
9.DĄBR.WUL.1973Szukali też Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: Cóż myślicie? Dlaczego nie przyszedł na święto?
10.DĄBR.GR.1961Szukali też Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: Co myślicie? Dlaczego nie przyszedł na święto?
11.TYSIĄCL.WYD5Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto?
12.BRYTYJKASzukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich stojąc w świątyni: Cóż sądzicie? Zapewne nie przyjdzie na święto?
13.POZNAŃSKASzukali więc Jezusa i stojąc w świątyni mówili między sobą: - Jak myślicie? Czy nie przyjdzie na święto?
14.WARSZ.PRASKAZaczęli więc poszukiwać Jezusa, a kiedy przyszli do świątyni, pytali jedni drugich: Jak wam się wydaje: Czyżby nie przyszedł tu na święto?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szukali też Jezusa oraz stojąc w Świątyni, mówili jedni do drugich: Jak wam się zdaje? Nie przyjdzie na święto?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzukali więc Jezusa, a stojąc w świątyni, rozważali: Jak myślicie? Przyjdzie na święto, czy raczej nie?
17.TOR.PRZ.Szukali więc Jezusa i mówili między sobą, stojąc w świątyni: Jak się wam zdaje? Że na pewno nie przyjdzie na święto?