« Jan 11:57 Ewangelia Jana 12:1 Jan 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRzeto Jesus na sześć dni przed paschą przyszedł do Bethanij, gdzie był Łazarz umarł, którego wskrzesił.
2.WUJEK.19231 Jezus tedy sześć dni przed Paschą przyszedł do Bethanii, kędy był Łazarz umarł, którego Jezus wskrzesił.
3.RAKOW.NTJezus tedy sześć dni przed Paschą przyszedł do Betaniey, kędy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych .
4.GDAŃSKA.1881Tedy Jezus szóstego dnia przed wielkanocą przyszedł do Betanii, kędy był Łazarz, który był umarł, którego wzbudził od umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Na sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych.
6.SZCZEPAŃSKIA w sześć dni przed Paschą przybył Jezus do Betanii, gdzie był {zmarły} Łazarz, którego {Jezus} wskrzesił <z martwych>.
7.MARIAWICINa sześć tedy dni przed Paschą przyszedł Jezus do Bethanii, gdzie był Łazarz umarł, którego wskrzesił Jezus.
8.GRZYM1936Na sześć dni przed Wielkanocą poszedł Jezus do Betanji, gdzie przebywał Łazarz, ów nieboszczyk, którego Jezus wskrzesił.
9.DĄBR.WUL.1973A na sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, gdzie umarł był Łazarz, którego Jezus wskrzesił.
10.DĄBR.GR.1961A na sześć dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, gdzie przebywał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
11.TYSIĄCL.WYD5Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
12.BRYTYJKAA na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych.
13.POZNAŃSKASześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betani, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
14.WARSZ.PRASKANa sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał wskrzeszony przez Niego Łazarz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A szóstego dnia przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był umarły Łazarz, który podniósł się z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych.
17.TOR.PRZ.Jezus więc na sześć dni przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego On wzbudził z martwych.