« Jan 12:18 Ewangelia Jana 12:19 Jan 12:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:17) Przeto Faryzeuszowie rzekli ku sobie: Baczycie że niepomagamy nic? (12:18) Oto świat za nim poszedł.
2.WUJEK.1923Mówili tedy Pharyzeuszowie między sobą: Widzicie, iż nic nie pomagamy: oto wszystek świat za nim poszedł.
3.RAKOW.NTFaryzeuszowie tedy mówili między sobą: Widzicie, że nie pomożecie nic; oto, świat za nim odszedł.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mówili Faryzeuszowie między sobą: Widzicie, że nic nie sprawicie; oto świat za nim poszedł.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy faryzeusze mówili między sobą: Widzicie, że nic nie zdziałacie. Oto świat poszedł za nim.
6.SZCZEPAŃSKIFaryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, że nic sprawić nie możemy! Oto świat {cały} poszedł za Nim.
7.MARIAWICIMówili tedy Faryzeusze jeden do drugiego: Widzicie, że nic nie polepszamy. Oto wszystek świat za Nim poszedł.
8.GRZYM1936Faryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, że nic nam się nie udaje: oto cały świat idzie za nim.
9.DĄBR.WUL.1973Faryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, żeśmy nic nie dokazali. Oto cały świat poszedł za nim.
10.DĄBR.GR.1961Faryzeusze zaś mówili między sobą: Widzicie, żeście niczego nie dokazali. Oto świat poszedł za nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: Widzicie, że nic nie uzyskacie? Oto świat poszedł za Nim.
12.BRYTYJKATedy mówili faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie wskóracie, oto cały świat poszedł za nim.
13.POZNAŃSKAA faryzeusze mówili sobie: - Patrzcie, nic nie osiągnęliście, oto ludzie poszli za Nim.
14.WARSZ.PRASKAA faryzeusze mówili jeden do drugiego: Patrzcie, niepotrzebnie się trudzicie! Cały świat idzie za Nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem faryzeusze powiedzieli między sobą: Widzicie, że nie macie żadnego zysku; oto świat poszedł za nim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStąd faryzeusze zarzucali sobie: Zobaczcie, że nic wam się nie udaje. Oto cały świat poszedł za Nim.
17.TOR.PRZ.Wtedy powiedzieli faryzeusze do siebie: Widzicie, że niczego nie zyskujecie; oto cały świat poszedł za Nim.