« Jan 12:20 Ewangelia Jana 12:21 Jan 12:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:20) Ci przeto przyszli do Filippa z Bethsaidy Galileyskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy Jesusa widzieć.
2.WUJEK.1923Ci tedy przyszli do Filipa, który był z Bethsaidy Galilejskiéj, i prosili go, mówiąc: Panie! chcemy Jezusa widzieć.
3.RAKOW.NTCi tedy przystąpili do Filipa, który był z Bethsaidy Galileyskiey, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.
4.GDAŃSKA.1881Ci tedy przyszli do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.
5.GDAŃSKA.2017Oni to przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, i prosili go: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKIOni to przystąpili do Filipa, z Betsaidy galilejskiej, i poprosili Go, mówiąc: Panie! pragnęlibyśmy zobaczyć Jezusa.
7.MARIAWICICi tedy przystąpili do Filipa, który był z Bethsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.
8.GRZYM1936Otóż ci zwrócili się do Filipa, który pochodził z Betsajdy Galilejskiej i prosili go: Panie, chcemy Jezusa zobaczyć.
9.DĄBR.WUL.1973Ci tedy zwrócili się do Filipa, który był z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Ci tedy zwrócili się do Filipa, który był z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa.
12.BRYTYJKACi tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.
13.POZNAŃSKAOni to podeszli do Filipa z Betsaidy Galilejskiej i poprosili go: - Panie, chcemy zobaczyć Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAOni to przyszli do Filipa, który pochodził z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcielibyśmy zobaczyć Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, oraz prosili go, mówiąc: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodeszli oni do Filipa z Betsaidy w Galilei z taką prośbą: Panie, chcemy spotkać się z Jezusem.
17.TOR.PRZ.Ci więc przyszli do Filipa z Betsaidy w Galilei i prosili go, mówiąc: Panie! Chcemy zobaczyć Jezusa.