« Jan 12:24 Ewangelia Jana 12:25 Jan 12:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:24) Kto miłuje duszę swoję utraci ją. A kto nienajrzy dusze swej na tym świecie, do żywota wiecznego ustrzeże jej.
2.WUJEK.1923Kto miłuje duszę swą, traci ją, a kto nienawidzi dusze swojej na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jéj.
3.RAKOW.NTKto miłuje duszę swą, straci ją; a kto nienawidzi dusze swej na świecie tym, do wiecznego żywota ustrzeże jej.
4.GDAŃSKA.1881Kto miłuje duszę swoję, utraci ją, a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej.
5.GDAŃSKA.2017Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
6.SZCZEPAŃSKIKto miłuje duszę swoją, straci ją; a kto gardzi duszą swą na tej ziemi, zachowa ją na żywot wieczny.
7.MARIAWICIKto miłuje duszę swą, straci ją; a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, ku żywotowi wiecznemu jej strzeże.
8.GRZYM1936Kto kocha swe życie, traci je; a kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na życie wieczne je zachowa.
9.DĄBR.WUL.1973samo zostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje życie swoje, straci je, ale kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny zachowa je.
10.DĄBR.GR.1961samo zostanie, lecz jeżeli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje życie swoje, traci je, ale kto ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny je zachowa.
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
12.BRYTYJKAKto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.
13.POZNAŃSKAKto kocha swoje życie, straci je, a kto nie ceni swego życia na tym świecie, zachowa je dla życia wiecznego.
14.WARSZ.PRASKAKto miłuje swoje życie, straci je, kto zaś nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto kocha swoje życie traci je; a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie zachowuje je ku życiu wiecznemu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego.
17.TOR.PRZ.„Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, dla wiecznego życia ustrzeże je.”