« Jan 12:2 Ewangelia Jana 12:3 Jan 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przeto Marya wziąwszy funt olejku szpikanardowego, namazała nogi Jesusowe, i otarła włosami swemi nogi jego, aż się dom napełnił zwonności olejku.
2.WUJEK.1923Marya tedy wzięła funt olejku szpikanardowego drogiego i namazała nogi Jezusowe i utarła nogi jego włosami swojemi: i napełnił się dom wonności olejku.
3.RAKOW.NTMarya tedy wziąwszy funt maści Szpikanardowej wielce drogiej, namazała nogi Jezusowe, i utarła włosami swymi nogi jego; a on dom napełniony był wonności onej maści.
4.GDAŃSKA.1881A Maryja wziąwszy funt maści szpikanardowej bardzo drogiej, namaściła nogi Jezusowe, i utarła włosami swojemi nogi jego, i napełniony był on dom wonnością onej maści.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Maria, wziąwszy funt bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i wytarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią tej maści.
6.SZCZEPAŃSKIMarya zaś wzięła funt wonnego olejku spikanardowego, <bardzo> drogiego, i namaściła nogi Jezusa, i wytarła nogi Jego włosami swoimi; a dom napełnił się wonnością <owego> olejku.
7.GRZYM1936A Marja wzięła funt drogiego olejku z czystego nardu i namaściła stopy Jezusa, ocierając je potem własnemi włosami; i cały dom napełnił się wonnością olejku.
8.DĄBR.WUL.1973Maria zaś wzięła funt drogiego olejku spikanardowego, namaściła stopy Jezusa i otarła włosami swoimi nogi jego. I napełnił się dom wonią olejku.
9.DĄBR.GR.1961Maria zaś, wziąwszy funt drogiego olejku z prawdziwego nardu, namaściła stopy Jezusa i otarła swoimi włosami nogi jego. I napełnił się dom wonią olejku.
10.TYSIĄCL.WYD5Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
11.BRYTYJKAA Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści.
12.POZNAŃSKAA Maria wzięła funt czystego kosztownego olejku nardowego, wylała na Jego nogi i wytarła je swoimi włosami. I po całym domu rozszedł się zapach olejku.
13.WARSZ.PRASKAA Maria wzięła funt prawdziwego, cennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, po czym otarła je swoimi włosami. Cały dom napełnił się zapachem olejku.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Maria wzięła funt bardzo drogiego, płynnego pachnidła nardu, namaściła nogi Jezusa i wytarła jego stopy swoimi włosami; zaś dom został napełniony od zapachu pachnidła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMaria natomiast wzięła funt czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa i wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Maria wzięła litrę płynnego olejku nardowego, bardzo drogiego, namaściła stopy Jezusa i otarła je swoimi włosami; i napełnił się dom wonnością olejku.