« Jan 12:33 Ewangelia Jana 12:34 Jan 12:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział mu tłum: Myśmy słyszeli z zakonu, iż Christus trwa aż na wieki, a jakoż ty mówisz: trzeba wywyższyć syna człowieczego? Ktoż jest ten syn człowieczy?
2.WUJEK.1923Odpowiedziała mu rzesza: Myśmy słyszeli z zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty powiadasz: Potrzeba, aby był podwyższon Syn człowieczy? któryż to jest Syn człowieczy?
3.RAKOW.NTOdpowiedział mu on tłum: My słyszeliśmy z Zakonu, że Christus trwa na wieki; a jakoż ty mówisz: Potrzeba aby podwyższony był Syn człowieczy? któryż jest ten Syn człowieczy?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział mu on lud: Myśmy słyszeli z zakonu, iż Chrystus trwa na wieki; a jakoż ty mówisz, że musi być podwyższony Syn człowieczy? i któryż to jest Syn człowieczy?
5.GDAŃSKA.2017Ludzie mu odpowiedzieli: Dowiedzieliśmy się z prawa, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc ty możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Któż to jest Syn Człowieczy?
6.SZCZEPAŃSKI<Ale> rzesza Mu odpowiedziała: Słyszeliśmy z księgi prawa, że Chrystus trwa wiecznie; jakże więc Ty powiadasz: »Trzeba, aby wywyższono Syna człowieczego«? - Kimże jest ów Syn człowieczy?
7.MARIAWICIOdpowiedziała Mu rzesza: Myśmy słyszeli z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty powiadasz, że ma być podwyższony Syn Człowieczy? Któryż to jest syn człowieczy?
8.GRZYM1936Odpowiedziała mu rzesza: Dowiedzieliśmy się z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Dlaczego więc mówisz, że Syn człowieczy musi być podniesiony? Kto jest tym synem człowieczym?
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedziała mu rzesza: My słyszeliśmy z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty powiadasz, że trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy? Któż to jest Syn Człowieczy?
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedziała mu tedy rzesza: My słyszeliśmy z Zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakże ty powiadasz, że trzeba, aby podwyższony był Syn Człowieczy? Któż to jest Syn Człowieczy?
11.TYSIĄCL.WYD5Na to tłum Mu odpowiedział: Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?
12.BRYTYJKAAle lud mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki; jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy?
13.POZNAŃSKATłum zaś Mu odpowiedział: - My dowiedzieliśmy się z Prawa, że Mesjasz pozostanie na zawsze. Jak więc możesz mówić: Trzeba, aby Syn Człowieczy został podniesiony nad ziemię? Kto to jest ten Syn Człowieczy?
14.WARSZ.PRASKAA cały tłum zawołał na to: Wiadomo nam z Prawa, że Mesjasz nigdy nie przestanie istnieć. Jakże więc Ty możesz mówić, że potrzeba, aby Syn Człowieczy był wywyższony? Któż to jest ten Syn Człowieczy?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odpowiedział mu tłum: Myśmy usłyszeli z Prawa, że Chrystus pozostaje niezmiennym na wieczność, więc jakże ty mówisz, że Syn Człowieka ma zostać wyniesiony? Kto to jest ten Syn Człowieka
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy z tłumu padło pytanie: Ze słuchania Prawa wiemy, że Chrystus jest wieczny, na jakiej więc podstawie twierdzisz, że Syn Człowieczy musi być podniesiony? Kim jest ten Syn Człowieczy?
17.TOR.PRZ.2023A tłum odpowiedział Mu: My wiemy ze słuchania Prawa, że Mesjasz trwa na wieki; jak więc Ty możesz mówić, że musi być podniesiony Syn Człowieczy? I kto to jest ten Syn Człowieczy?