« Jan 12:34 Ewangelia Jana 12:35 Jan 12:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł im przeto Jesus: jeszcze na chwilę światło zwami jest, chodźcie póki światło macie, aby was ciemność nie pojmała. A kto chodzi w ciemności nie wie gdzie idzie.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze przez mały czas jest między wami światłość; chodźcie, póki światłość macie, żeby was ciemności nie ogarnęły: a kto w ciemności chodzi, nie wie, kędy idzie.
3.RAKOW.NTRzekł tedy im Jezus: Jeszcze mały czas ona światłość z wami jest; Chodźcież, póki onę światłość macie, żeby ciemność was nie ogarnęła; Bo kto chodzi w ciemności, niewie gdzie idzie.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze do małego czasu jest z wami światłość; chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, kędy idzie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział im: Jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus im rzekł: Światło jest wśród was jeszcze przez czas krótki. Pielgrzymujcie, dopóki macie Światło, aby was ciemność nie zaskoczyła; kto bowiem chodzi w ciemności, nie wie, dokąd dąży.
7.MARIAWICIRzekł im tedy Jezus: Jeszcze mały czas jest Światłość w was. Chodźcie, póki Światłość macie, aby was ciemności nie ogarnęły; a kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
8.GRZYM1936A Jezus im odpowiedział: Już niedługo jest światłość wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemności nie zaskoczyły; kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze tylko krótko światłość będzie pośród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemności nie ogarnęły, a kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd zdąża.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze tylko krótko światłość będzie pośród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemności nie ogarnęły, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd zdąża.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
12.BRYTYJKANa to rzekł im Jezus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.
13.POZNAŃSKAPowiedział im Jezus: - Jeszcze przez krótki czas macie światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. Kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
14.WARSZ.PRASKAodpowiedział im tedy Jezus: Już tylko przez krótki czas będzie wśród was światłość. Zmierzajcie do celu, jak długo macie światło, aby was nie zaskoczyły ciemności. Ten bowiem, kto porusza się w ciemności, nie wie, dokąd zmierza.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im powiedział: Jeszcze mały okres czasu jest wśród was światło; chodźcie, gdy macie światło, żeby was nie owładnęła ciemność; bowiem chodzący w ciemności nie wie dokąd idzie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus powiedział: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światło. Chodźcie, dopóki je macie, aby nie zawładnęła wami ciemność. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.
17.TOR.PRZ.2023Jezus więc powiedział im: „Jeszcze na krótki czas światłość jest z wami; chodźcie, dopóki macie światłość, aby nie pochwyciła was ciemność; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.