« Jan 12:39 Ewangelia Jana 12:40 Jan 12:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaślepił oczy ich, i zakamiałe uczynił serce ich, aby niewiedzieli oczyma, ani rozumieli sercem, a nawróciliby się, i zleczyłbym je.
2.WUJEK.1923Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli i nawrócili się, i uzdrowił je.
3.RAKOW.NTStrętfił ich oczy, i strętfił ich serce; aby nie widzieli oczyma, i wyrozumieli sercem, i nawrócili się, i uzdrowiłbych je.
4.GDAŃSKA.1881Zaślepił oczy ich, i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, abym je uzdrowił.
5.GDAŃSKA.2017Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczami nie widzieli i sercem nie zrozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił.
6.SZCZEPAŃSKI»Pan zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, by wzrokiem nie dostrzegli, a sercem nie pojęli, by się nie nawrócili; - i abym ich nie zleczył«.
7.MARIAWICIZaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, abym ich nie uzdrowił.
8.GRZYM1936Oczy im zaślepił i serce im zatwardził, aby oczyma nie widzieli, a sercem nie pojęli, aby się nie nawrócili, bym ich snąć uzdrowił.
9.DĄBR.WUL.1973Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczyma nie widzieli, a sercem nie pojęli, aby się nie nawrócili, bym ich snadź nie uzdrowił.
10.DĄBR.GR.1961Zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby oczyma nie widzieli, a sercem nie pojęli, aby się nie nawrócili, bym ich nie uzdrowił.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaślepił ich oczy i twardymi uczynił ich serca, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.
12.BRYTYJKAZaślepił oczy ich I zatwardził serce ich, Aby nie widzieli oczami swymi I nie rozumieli sercem swym, I żeby się nie nawrócili, I żebym ich nie uzdrowił.
13.POZNAŃSKAZaślepił ich oczy i zatwardził serce, żeby nie widzieli oczami, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.
14.WARSZ.PRASKAZaślepił ich oczy i zatwardził serce, żeby oczyma nie widzieli, a sercem nie poznali i nie nawrócili się, iżbym mógł ich uzdrowić.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaślepił ich oczy oraz uczynił twardym ich serce; aby oczyma nie mogli zobaczyć i sercem nie poznali oraz nie zawrócili, abym ich uzdrowił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem, i nie zawrócili, abym ich uleczył.
17.TOR.PRZ.Zaczął zaślepiać ich oczy i zatwardzać ich serce, aby nie widzieli oczami, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uzdrowił.