« Jan 12:6 Ewangelia Jana 12:7 Jan 12:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto Jesus: Niechaj jej, do dnia pogrzebienia mego, zachowała to.
2.WUJEK.1923Rzekł tedy Jezus: Zaniechajcie jéj, aby na dzień pogrzebu mego zachowała to.
3.RAKOW.NTRzekł tedy Jezus: Zaniechaj jej; na dzień pogrzebienia mego chowała ją.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Jezus: Zaniechaj jej; na dzień pogrzebu mego to chowała.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział: Zostaw ją; zachowała to na dzień mego pogrzebu.
6.SZCZEPAŃSKIJezus atoli rzekł: Daj(cie) jej pokój, boć zachowała to na dzień mego pogrzebu.
7.MARIAWICIRzekł tedy Jezus: Dozwólcie jej, aby na dzień pogrzebu mojego to zachowała.
8.GRZYM1936A Jezus rzekł: Pozwólcie jej to czynić na dzień pogrzebu mego.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł tedy Jezus: Dozwólcie jej, aby to na dzień pogrzebu mego uczyniła.
10.DĄBR.GR.1961Powiedział tedy Jezus: Daruj jej, że na dzień pogrzebu mego to zachowała.
11.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł Jezus: Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu.
12.BRYTYJKATedy rzekł Jezus: Zostaw ją; chowała to na dzień mojego pogrzebu.
13.POZNAŃSKAPowiedział więc Jezus: - Daj jej spokój. Zachowała ten olejek na dzień mojego pogrzebu.
14.WARSZ.PRASKAJezus zaś odpowiedział: Zostaw ją w spokoju! Zachowała bowiem to na dzień mojego pogrzebu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus powiedział: Zostaw ją, zachowała to na czas mojego pogrzebu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Zostaw ją! Zachowała to na dzień mojego pogrzebu.
17.TOR.PRZ.2023Jezus więc powiedział: „Zostaw ją, gdyż na dzień mojego pogrzebu to zachowała.
18.ODN.B.BRZ.2023Jezus więc powiedział: Zostaw ją w pokoju; na dzień mojego pogrzebu to zachowała.