« Jan 12:8 Ewangelia Jana 12:9 Jan 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dowiedział się przeto tłum wielki z Judów, iż tam jest, i przyszli nie dla Jesusa tylko, ale aby i Łazarza widzieli, którego wskrzesił zmartwych.
2.WUJEK.1923Dowiedziała się tedy wielka rzesza z Żydów, iż tam jest: i przyszli, nie tylko dla Jezusa, ale żeby byli ujrzeli Łazarza, którego wzbudził od umarłych.
3.RAKOW.NTPoznał tedy tłum mnogi z Żydów iż tam jest; i przyszli nie dla Jezusa tylko, ale żeby też byli Łazarza ujźrzeli, którego wzbudził od umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Dowiedział się tedy lud wielki z Żydów, iż tam był, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale też aby Łazarza widzieli, którego był wzbudził od umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy wielu Żydów dowiedziało się, że tam jest; i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.
6.SZCZEPAŃSKIA wielka rzesza Judejczyków dowiedziała się, że tam przebywa. Zeszli się przeto nietylko dla Jezusa, ale także by zobaczyć Łazarza, którego On wskrzesił z martwych.
7.MARIAWICIDowiedziała się tedy wielka rzesza Żydów, że tam jest, i przyszli nietylko dla Jezusa, ale żeby i Łazarza widzieli, którego wskrzesił z umarłych.
8.GRZYM1936Tymczasem dużo Żydów dowiedziało się, że Jezus tam przebywał i poszli tam nietylko dla Jezusa, ale też i po to, żeby Łazarza zobaczyć, którego zmartwych wskrzesił.
9.DĄBR.WUL.1973A liczna rzesza spośród Żydów dowiedziała się, że jest tam, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale żeby ujrzeć Łazarza, którego wzbudził z martwych.
10.DĄBR.GR.1961A liczna rzesza spośród Żydów dowiedziała się, że jest tam, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale również żeby zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.
12.BRYTYJKAA wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych.
13.POZNAŃSKAWielki tłum Judejczyków dowiedział się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla samego Jezusa, lecz także aby zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił.
14.WARSZ.PRASKAA gdy już bardzo wielu Żydów dowiedziało się, że jest tam, przybyli gromadnie – nie tylko zresztą ze względu na Jezusa, lecz także dlatego, żeby zobaczyć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem liczny tłum Żydów się dowiedział, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale żeby zobaczyć też Łazarza, którego podniósł z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy spory tłum Żydów dowiedział się, gdzie jest, przyszedł nie tylko ze względu na Jezusa, ale także po to, aby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził On z martwych.
17.TOR.PRZ.Dowiedział się więc wielki tłum z Żydów, że tam jest i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale aby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych.