« Jan 12:50 Ewangelia Jana 13:1 Jan 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRzed świętem lepak paschy wiedząc Jesus iż przyszła jego godzina, aby przeszedł z świata tego ku ojcu, umiłowawszy swe którzy na świecie (byli,) do końca umiłował je.
2.WUJEK.1923Przede dniem świętym Paschy, wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swe, którzy byli na świecie, do końca je umiłował.
3.RAKOW.NTA przed świętem Paschy, wiedząc Jezus, iż przyszła jego godzina, aby przeszedł z świata tego do Ojca, umiłowawszy swoje własne, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je.
4.GDAŃSKA.1881A przed świętem wielkanocnem wiedząc Jezus, iż przyszła godzina jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je.
5.GDAŃSKA.2017A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
6.SZCZEPAŃSKI<A> przed świętem Paschy, Jezus - wiedząc, ze nadchodzi godzina Jego, aby z tego świata odszedł do Ojca, - umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował.
7.MARIAWICIPrzede dniem świętym Wielkanocnym, wiedząc Jezus, że przyszła godzina Jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy Swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował.
8.GRZYM1936A przed dniem uroczystym Wielkanocy, wiedząc Jezus, że przyszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, iż umiłował swoich, którzy byli na świecie, aż do końca miłość im okazał.
9.DĄBR.WUL.1973A przed świętym dniem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował.
10.DĄBR.GR.1961A przed świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował.
11.TYSIĄCL.WYD5Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
12.BRYTYJKAPrzed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.
13.POZNAŃSKAPrzed Świętem Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła już godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na tym świecie, okazał im największą miłość.
14.WARSZ.PRASKAZbliżało się święto Paschy. Jezus wiedział, że nadeszła już godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Zawsze miłował tych, którzy zostali w świecie, i pragnął miłować ich do samego końca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, umiłował ich aż do końca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty.
17.TOR.PRZ.A przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że przychodzi Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, ponieważ umiłował swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował.