« Jan 13:16 Ewangelia Jana 13:17 Jan 13:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli te (rzeczy) wiecie błodzy będziecie, jeśli uczynicie to.
2.WUJEK.1923Jeźli to wiecie, błogosławieni będziecie, jeźli to uczynicie.
3.RAKOW.NTJeśliż to rozumiecie, szczęśliwymi jesteście, jeśli to uczynicie.
4.GDAŃSKA.1881Jeźlić to wiecie, błogosławieni jesteście, jeźli to uczynicie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie.
6.SZCZEPAŃSKIBłogosławieni jesteście, jeśli to rozumiecie, i jeśli według tego będziecie postępować.
7.MARIAWICIGdy to wiecie, błogosławieni będziecie, jeśli będziecie to czynić.
8.GRZYM1936A wiedząc to, szczęśliwi będziecie, jeśli według tego postępować będziecie.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli o tym wiecie, błogosławieni będziecie tak czyniąc.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli o tym wiecie, błogosławieni jesteście tak postępując.
11.TYSIĄCL.WYD5Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.
12.BRYTYJKAJeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.
13.POZNAŃSKACzy wy to rozumiecie? A jeśli tak będziecie czynić, szczęśliwi będziecie.
14.WARSZ.PRASKATeraz więc już wiecie to. Postępujcie tedy zgodnie z tym, a będziecie szczęśliwi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli te rzeczy czynicie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi - o ile będziecie tak postępować.
17.TOR.PRZ.2023Skoro to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli będziecie to czynić.
18.ODN.B.BRZ.2023Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy to czynicie.