« Jan 13:17 Ewangelia Jana 13:18 Jan 13:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie o wszech was mówię, ja wiem które wybrałem, ale aby się pismo wypełniło. Kto je zemną chleb, podniósł na mię piętę swoję.
2.WUJEK.1923Nie o wszystkichci was mówię: Ja wiem, którem obrał; ale żeby się wypełniło Pismo: Który je zemną chleb, podniesie przeciwko mnie piętę swoję.
3.RAKOW.NTNie o wszytkich was mówię; ja wiem, którem obrał; ale żeby się Pismo wypełniło: Który je zemną chleb, podniósł przeciwko mnie piętę swą.
4.GDAŃSKA.1881Nie o wszystkichci was mówię, jać wiem, którem obrał; ale żeby się wypełniło Pismo: Który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie piętę swoję.
5.GDAŃSKA.2017Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę.
6.SZCZEPAŃSKINie mówię o was wszystkich. Wiem Ja, kogo wybrałem; wszelako niechże się spełni Pismo: »Ten, co pożywa chleba mego, podniósł na Mnie piętę swoją«.
7.MARIAWICINie mówię o wszystkich was. Jać wiem, których obrałem; ale żeby się wypełniło Pismo: Kto pożywa ze Mną Chleby, podniesie przeciwko Mnie piętę swoją.
8.GRZYM1936Nie o wszystkich was mówię; wiem kogo wybrałem; ale musi się wypełnić Pismo: Ten, co chleb ze mną pożywa, nogę mi podstawił.
9.DĄBR.WUL.1973Nie o wszystkich was mówię. Wiem ja, kogo wybrałem, ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, który pożywa ze mną chleb, zdradę knuje przeciwko mnie.
10.DĄBR.GR.1961Nie o was wszystkich mówię. Wiem, kogo wybrałem, ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, który pożywa mój chleb, zdradę uknuł przeciwko mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.
12.BRYTYJKANie o was wszystkich mówię; Ja wiem, których wybrałem; lecz niech się wypełni Pismo:Ten, kto spożywa chleb mój, Podniósł na mnie piętę swoją.
13.POZNAŃSKANie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz Pismo musi się spełnić: "Kto jadał mój chleb, kopnął mnie nogą".
14.WARSZ.PRASKAMówiąc to, nie wszystkich was mam na myśli. Wiem, których wybrałem. Trzeba jednak, aby się wypełniło Pismo, które mówi: Ten, który spożywa wspólnie ze Mną ten sam chleb, podniósł na Mnie swoją piętę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie o was wszystkich mówię; ja wiem, których sobie wybrałem; ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, co je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mam na myśli was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem. Lecz niech wypełni się Pismo: Ten, który je mój chleb, wystąpił przeciwko Mnie zdradziecko.
17.TOR.PRZ.2023Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem; lecz niech wypełni się Pismo: Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę.
18.ODN.B.BRZ.2023Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem; ale żeby wypełniło się Pismo: Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę.