« Jan 13:1 Ewangelia Jana 13:2 Jan 13:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wieczerzą odprawiwszy, gdy już diabeł wrzucił był do serca Judy Symona Iskaryotskiego aby ji wydał.
2.WUJEK.1923A odprawiwszy wieczerzą, gdy już był djabeł wrzucił w serce Judasza Symona, Iszkaryoty, żeby go wydał,
3.RAKOW.NTA gdy było po wieczerzy, (gdy diabeł już był wrzucił w serce Judasza Symonowego, Iskaryoty, żeby go wydał.)
4.GDAŃSKA.1881A gdy była wieczerza, a dyjabeł już był wrzucił w serce Judasza, syna Szymonowego Iszkaryjoty, aby go wydał;
5.GDAŃSKA.2017A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, aby go wydać;
6.SZCZEPAŃSKIA podczas wieczerzy - gdy już szatan sercu Judasza, syna Szymona z Karyotu, poddał był myśl, by Jezusa zdradził,
7.MARIAWICIGdy tedy wieczerzali i już był dyabeł wpuścił w serce Judasza Szymonowego Iskaryoty, aby Go wydał,
8.GRZYM1936I tak gdy się wieczerza skończyła, a szatan skusił już serce Judasza, syna Szymona Iskarjota do zdrady,
9.DĄBR.WUL.1973I po skończeniu wieczerzy, gdy szatan skusił był serce Judasza Iszkariota, Syna Szymona, aby go zdradził, (Jezus)
10.DĄBR.GR.1961I podczas wieczerzy, gdy szatan skusił już serce Judasza Iszkarioty, syna Szymona, aby go zdradził, (Jezus)
11.TYSIĄCL.WYD5W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał,
12.BRYTYJKAA podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,
13.POZNAŃSKAW czasie wieczerzy, kiedy diabeł nakłonił już Judasza Iskariotę, syna Szymona, aby Go wydał,
14.WARSZ.PRASKAA podczas wieczerzy, gdy szatan wstąpił już w serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, z pokusą, żeby Go wydać,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w czasie kiedy była wieczerza oraz gdy ten oszczerczy wrzucił już do serca Judasa, syna Szymona Iszkarioty, aby go wydał;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTrwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu Go.
17.TOR.PRZ.A w czasie wieczerzy, gdy diabeł zasiał już w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, aby Go wydać,