« Jan 13:19 Ewangelia Jana 13:20 Jan 13:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie prawdziwie mówię wam, kto przyjmuje kogobym posłał, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje (tego) kto mię posłał.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje, jeźlibym kogo posłał, mię przyjmuje: a kto mię przyjmuje, onego przyjmuje, który mię posłał.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Kto przyjmuje, gdybym kogo posłał, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje onego, który mię posłał.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego bym posłał, mię przyjmuje; a kto mię przyjmuje, onego przyjmuje, który mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto przyjmuje mego wysłannika. Mnie przyjmuje; kto zaś Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, co Mnie posłał.
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo Ja poślę, ten Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, ten przyjmuje Tego, Który Mnie posłał.
8.GRZYM1936Powiadam wam, że kto przyjmie tego, kogo ja poślę, mnie przyjmie, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo Ja posyłam, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, przyjmuje Mnie samego. Kto zaś Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, kogo poślę mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje przyjmuje Tego, który mnie posłał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam, kto przyjmuje tego, którego Ja posyłam, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
17.TOR.PRZ.„Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który mnie posłał.”