« Jan 13:20 Ewangelia Jana 13:21 Jan 13:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To rzekszy Jesus zafrasował się duchem, a świadczył, i rzekł: Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż jeden zwas wyda mię.
2.WUJEK.1923To rzekłszy Jezus, zatrwożył się duchem i oświadczył i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, że jeden z was wyda mię.
3.RAKOW.NTTe słowa rzekszy Jezus, zatrwożył się w duchu, i świadczył, i rzekł: Amen amen mówię wam, że jeden z was wyda mię.
4.GDAŃSKA.1881To rzekłszy Jezus, zasmucił się w duchu, i oświadczył, a rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wyda mię.
5.GDAŃSKA.2017To powiedziawszy, Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda.
6.SZCZEPAŃSKIPo tych słowach Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi!
7.MARIAWICIA to powiedziawszy Jezus, zatrwożył się w duchu, i oświadczył i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, wam powiadam, że jeden z was Mię wyda.
8.GRZYM1936A mówiąc to, Jezus się wzruszył i oświadczył otwarcie: Powiadam wam, że jeden z was mię zdradzi.
9.DĄBR.WUL.1973To rzekłszy Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was zdradzi mnie.
10.DĄBR.GR.1961To rzekłszy Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was zdradzi mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5To powiedziawszy, Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda.
12.BRYTYJKAPo tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeden z was mnie wyda.
13.POZNAŃSKAPo tych słowach Jezus wzruszył się głęboko i oświadczył: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was Mnie wyda.
14.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy te słowa Jezus wzruszył się bardzo i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeden z was Mnie zdradzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To powiedziawszy, Jezus został wstrząśnięty Duchem oraz zaświadczył i powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Jezus poruszony do głębi wyznał: Ręczę i zapewniam, jeden z was Mnie wyda.
17.TOR.PRZ.2023Gdy Jezus to powiedział, wzruszył się w duchu i zaświadczył, mówiąc: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie wyda.”
18.ODN.B.BRZ.2023Gdy Jezus to powiedział, był wstrząśnięty w duchu i zaświadczył: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że jeden z was mnie wyda.