« Jan 13:22 Ewangelia Jana 13:23 Jan 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Był lepak leżący jeden z uczniów jego na łonie Jesusowem, którego miłował Jesus.
2.WUJEK.1923Był tedy jeden z uczniów jego siedzący na łonie Jezusowem, którego miłował Jezus.
3.RAKOW.NTA leżał jeden z uczniów jego na łonie Jezusowym, którego miłował Jezus.
4.GDAŃSKA.1881A był jeden z uczniów jego, który się był położył na łonie Jezusowem, ten, którego miłował Jezus.
5.GDAŃSKA.2017A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, położył się na piersi Jezusa.
6.SZCZEPAŃSKI{A} jeden z uczniów Jego, którego Jezus miłował, siedział po prawicy Jezusa.
7.MARIAWICIA był jeden z uczniów Jego, który spoczywał na piersiach Jezusowych, którego miłował Jezus.
8.GRZYM1936A był jeden z uczniów przy stole, który oparł głowę na piersiach Jezusa, ten, którego Jezus kochał.
9.DĄBR.WUL.1973A jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, siedział po prawicy Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961A jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, siedział po prawicy Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeden z Jego uczniów ten, którego Jezus miłował spoczywał na Jego piersi.
12.BRYTYJKAA jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa.
13.POZNAŃSKAA jeden z uczniów, ten którego Jezus miłował, siedział przy boku Jezusa.
14.WARSZ.PRASKAA jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – siedział skłoniwszy głowę na piersiach Jezusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A był jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, leżący przy stole na piersi Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeden z Jego uczniów - ten, którego Jezus kochał - spoczywał obok Jezusa.
17.TOR.PRZ.2023A był tam jeden z uczniów, którego Jezus miłował, ten spoczywał przy piersi Jezusa;
18.ODN.B.BRZ.2023Jeden z uczniów jego, którego Jezus miłował, wtulił się w Jezusa.