« Jan 13:23 Ewangelia Jana 13:24 Jan 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Skinął przeto na tego Symon Piotr aby spytał, ktoby był o kim mówi.
2.WUJEK.1923Skinął tedy na tego Symon Piotr i rzekł mu: Kto jest, o którym mówi?
3.RAKOW.NTKinie tedy na tego Symon Piotr, żeby się wywiedział, któryby był, o którym mówi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż na tego skinął Szymon Piotr, aby się wypytał, który by to był, o którym mówił.
5.GDAŃSKA.2017Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby się wypytał, kto jest tym, o którym mówił.
6.SZCZEPAŃSKISkinął więc Szymon Piotr na niego i szepnął mu: <Zapytaj>: »któż to«, o kim mówi?
7.MARIAWICISkinął tedy na niego Szymon Piotr i rzekł mu: Kto to jest, o kim mówi?
8.GRZYM1936I na niego skinął Szymon Piotr, pytając go: O kim on mówi?
9.DĄBR.WUL.1973Na niego tedy skinął Szymon Piotr i rzekł mu: O kim to on mówi?
10.DĄBR.GR.1961Na niego tedy skinął Szymon Piotr i rzecze mu: Zapytaj, o kim to on mówi?
11.TYSIĄCL.WYD5Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi?
12.BRYTYJKASkinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest. O kim mówi!
13.POZNAŃSKAWięc Szymon Piotr dał mu znak, aby się dowiedział, kto to jest.
14.WARSZ.PRASKADo niego to zwrócił się Szymon Piotr pytając: Kto to jest? O kim On mówi?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu więc, Szymon Piotr skinął, aby się dowiedzieć, kto jest tym, o którym mówi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymon Piotr dał mu zatem znak, by się dowiedział, o kogo chodzi.
17.TOR.PRZ.Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby spytał się, kim jest ten, o którym mówi.