« Jan 13:24 Ewangelia Jana 13:25 Jan 13:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on przychyliwszy się na piersi Jesusowe, mówi mu: Panie, który jest?
2.WUJEK.1923On tedy położywszy się na piersiach Jezusowych, rzekł mu: Panie! kto jest?
3.RAKOW.NTA on przykłoniwszy się na piersi Jezusowe, mówi mu: Panie, któryż jest?
4.GDAŃSKA.1881A on położywszy się na piersiach Jezusowych, rzekł mu: Panie! któryż to jest?
5.GDAŃSKA.2017A on, położywszy się na piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest?
6.SZCZEPAŃSKIA on, wsparłszy się <tak> o pierś Jezusa, pyta Go: Panie, któż to?
7.MARIAWICIOn tedy położywszy się na piersiach Jezusowych, rzekł Mu: Panie, kto to jest?
8.GRZYM1936A ten, opierając się na piersiach Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest?
9.DĄBR.WUL.1973A on opierając się na piersiach Jezusa rzecze mu: Panie, kto to jest?
10.DĄBR.GR.1961A on opierając się na piersiach Jezusa powiada do niego: Panie, kto to jest?
11.TYSIĄCL.WYD5Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: Panie, któż to jest?
12.BRYTYJKAA on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie! Kto to jest?
13.POZNAŃSKATen oparł głowę na piersi Jezusa i zapytał: - Panie, kto to?
14.WARSZ.PRASKAWtedy uczeń ów pochylił się w stronę Jezusa i zapytał: Panie, kto to jest?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem tamten, upadł na pierś Jezusa i mu mówi: Panie, kto to jest?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTen więc, ponieważ był przy Jezusie, zapytał: Panie! Kto to jest?
17.TOR.PRZ.A on, kładąc się przy piersi Jezusa, powiedział do Niego: Panie! Kto to jest?