« Jan 13:25 Ewangelia Jana 13:26 Jan 13:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jesus: On jest, któremu ja omoczywszy chleb podam. A omoczywszy chleb, dał Judaszowi Symonowemu Iskaryotskiemu.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus: On jest, któremu Ja omoczony chleb podam. A omoczywszy chleb, dał Judaszowi Symona, Iszkaryocie.
3.RAKOW.NTOdpowieda Jezus: On jest, któremu ja omoczywszy sztuczkę podam. A rozmoczywszy sztuczkę, daje Judaszowi Symonowemu Iskaryotowi.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus: Ten jest, któremu ja omoczywszy sztuczkę chleba, podam; a omoczywszy sztuczkę chleba, dał Judaszowi, synowi Szymona, Iszkaryjotowi.
5.GDAŃSKA.2017Jezus odpowiedział: To ten, któremu podam umoczony kawałek chleba. A umoczywszy kawałek chleba, dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona.
6.SZCZEPAŃSKIJezus <zaś> odpowiada {mu}: Tenci jest, komu Ja podam umoczony kąsek chleba. I umoczywszy kąsek <bierze i> daje Judaszowi, synowi Szymona z Karyotu.
7.MARIAWICIOdpowiedział mu Jezus: Ten jest, któremu Ja umoczywszy sztuczkę Chleba, podam. I umoczywszy sztuczkę Chleba, podał Judaszowi Szymonowemu Iskaryocie.
8.GRZYM1936Rzekł mu Jezus: Ten, któremu chleb umoczony podam. I maczając chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona Iskarjoty.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus: To ten, któremu podam chleb umoczony. I umoczywszy chleb, podał go Judaszowi, synowi Szymona z Kariotu.
10.DĄBR.GR.1961Na to odpowiada Jezus: To ten, któremu podam umoczoną kromkę chleba. I umoczywszy kromkę, podał ją Judaszowi, synowi Szymona z Kariotu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty.
12.BRYTYJKAA Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona.
13.POZNAŃSKAJezus odpowiada: - Ten, któremu podam kawałek (chleba) umoczony (w sosie). Umoczywszy więc kawałek podaje Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział: To ten, któremu za chwilę podam umoczony chleb. I umoczywszy chleb podał go Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiada Jezus: Ten nim jest, któremu ja umoczę kęs oraz mu podam. I umoczył kęs, po czym daje go Judasowi, synowi Szymona Iszkarioty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Następnie umoczył kawałek chleba i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskariota.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział: To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba; i umoczył kawałek, i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona.