« Jan 13:30 Ewangelia Jana 13:31 Jan 13:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi Jesus: Teraz rozsławion jest syn człowieczy i Bóg rozsławion wniem.
2.WUJEK.1923Gdy tedy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz jest uwielbion Syn człowieczy, a Bóg uwielbion jest w nim.
3.RAKOW.NTGdy tedy wyszedł, mówi Jezus: Teraz jest uwielbion syn człowieczy, i Bóg uwielbion jest w nim.
4.GDAŃSKA.1881A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wyszedł, Jezus powiedział: Teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w nim uwielbiony.
6.SZCZEPAŃSKIA po jego wyjściu rzecze Jezus: Teraz Syn człowieczy jest uwielbion, a i Bóg w Nim jest uwielbion!
7.MARIAWICIGdy tedy on wyszedł, rzekł Jezus: Teraz wsławiony jest Syn Człowieczy i Bóg wsławiony jest w Nim.
8.GRZYM1936Po jego wyjściu mówił Jezus: Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy; a Bóg jest uwielbiony w nim.
9.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim.
10.DĄBR.GR.1961Gdy tedy wyszedł, rzecze Jezus: Teraz uwielbiony jest Syn Człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim.
11.TYSIĄCL.WYD5Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
12.BRYTYJKAA gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim.
13.POZNAŃSKAKiedy on wyszedł, Jezus powiedział: - Teraz Syn Człowieczy został uwielbiony i Bóg został uwielbiony w Nim.
14.WARSZ.PRASKAGdy już on wyszedł, rzekł Jezus: Oto teraz objawiła się chwała Syna Człowieczego, a w Nim Bóg został otoczony chwałą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wyszedł, Jezus mówi: Teraz został wyniesiony Syn Człowieka oraz w nim został wyniesiony Bóg.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo jego wyjściu Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy będzie uwielbiony i w Nim Bóg odbierze sobie chwałę.
17.TOR.PRZ.A gdy wyszedł, Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, i Bóg został otoczony chwałą w Nim.