« Jan 13:33 Ewangelia Jana 13:34 Jan 13:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali społem, jako umiłowałem was, abyście się i wy miłowali społem.
2.WUJEK.1923Przykazanie nowe daję wam, abyście się spółecznie miłowali, jakom was umiłował, abyście się i wy społu miłowali.
3.RAKOW.NTPrzykazanie nowe dawam wam, abyście miłowali jedni drugie; jakom umiłował was, abyście i wy miłowali jedni drugich.
4.GDAŃSKA.1881Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali; jakom i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali.
5.GDAŃSKA.2017Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali.
6.SZCZEPAŃSKINowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom Ja was umiłował, byście i wy wzajemnie się miłowali.
7.MARIAWICIPrzykazanie nowe daję wam, abyście się zobopólnie miłowali; jakom Ja was umiłował, abyście się i wy miłowali społecznie.
8.GRZYM1936Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali; miłujcie jeden drugiego, jak ja was umiłowałem.
9.DĄBR.WUL.1973Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował, abyście się i wy wzajemnie miłowali.
10.DĄBR.GR.1961Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jakom ja was umiłował, abyście się i wy wzajemnie miłowali.
11.TYSIĄCL.WYD5Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
12.BRYTYJKANowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
13.POZNAŃSKADaje wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.
14.WARSZ.PRASKADaję wam nowe przykazanie: Miłujcie się nawzajem; jak Ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie jedni drugich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Daję wam nowe polecenie, abyście kochali jedni drugich; jak ja was umiłowałem, abyście i wy miłowali jedni drugich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDaję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem.
17.TOR.PRZ.Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali; jak ja was umiłowałem; i wy miłujcie się wzajemnie.