« Jan 13:35 Ewangelia Jana 13:36 Jan 13:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:36) Mówi mu Symon Piotr: Panie, gdzie idziesz? (13:37) Odpowiedział mu Jesus: Gdzie ja idę, niemożesz teraz zamną iść, lecz potym pójdziesz zamną.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Symon Piotr: Panie! dokądże idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd Ja idę, nie możesz teraz za mną iść; ale potem pójdziesz.
3.RAKOW.NTMówi mu Symon Piotr: Panie, dokądże idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd idę, nie możesz za mną teraz iść, lecz potym pójdziesz za mną.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Szymon Piotr: Panie! dokądże idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz za mną.
5.GDAŃSKA.2017Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: Dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz.
6.SZCZEPAŃSKISzymon Piotr pyta Go: Panie, dokąd idziesz? Jezus {maj odpowiedział: Dokąd {Ja} idę, ty obecnie ze Mną pójść nie możesz; pójdziesz jednak później.
7.MARIAWICIRzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Gdzie ja idę, ty teraz nie możesz za Mną iść, ale pójdziesz za Mną potem.
8.GRZYM1936Rzecze mu na to Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiada mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz iść nie możesz, ale pójdziesz potem.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, dokądże idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz iść nie możesz, ale potem pójdziesz za mną.
10.DĄBR.GR.1961Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, dokądże idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz iść nie możesz, ale potem pójdziesz za mną.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz.
12.BRYTYJKARzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Jezus: Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz.
13.POZNAŃSKAMówi Mu Szymon Piotr: - Panie, dokąd idziesz? Odrzekł mu Jezus: - Tam, gdzie Ja idę, ty teraz pójść za Mną nie możesz, ale pójdziesz za Mną później.
14.WARSZ.PRASKAWtedy zapytał Go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Tam, dokąd Ja idę, ty teraz nie możesz pójść ze Mną, ale później pójdziesz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Tam dokąd idę, nie możesz mi towarzyszyć, lecz później za mną pójdziesz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Szymon Piotr zwrócił się do Niego: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, teraz iść za Mną nie możesz, jednak potem pójdziesz.
17.TOR.PRZ.Szymon Piotr powiedział do Niego: Panie! Dokąd idziesz? Jezus odpowiedział mu: Tam dokąd odchodzę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz.