« Jan 13:3 Ewangelia Jana 13:4 Jan 13:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wstał od wieczerzy, i położył szaty, a wziąwszy prześcieradło przepasał się.
2.WUJEK.1923Wstał od wieczerzéj i złożył szaty swe, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
3.RAKOW.NTWstaje od wieczerzy, i kładzie szaty; A wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
4.GDAŃSKA.1881Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
5.GDAŃSKA.2017Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się.
6.SZCZEPAŃSKIwstaje od wieczerzy i składa swe szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się.
7.MARIAWICIwstał od Wieczerzy i złożył odzienie Swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
8.GRZYM1936powstał od stołu i złożył szaty swoje; wziął potem prześcieradło i przepasał się niem.
9.DĄBR.WUL.1973wstaje od wieczerzy, składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się.
10.DĄBR.GR.1961wstaje od wieczerzy, odkłada szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się.
11.TYSIĄCL.WYD5wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał.
12.BRYTYJKAWstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.
13.POZNAŃSKAwstał od stołu, zdjął wierzchnie okrycie, wziął ręcznik i przepasał się nim.
14.WARSZ.PRASKAwstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wstaje od wieczerzy, odkłada szaty, bierze prześcieradło oraz się przepasuje.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim.
17.TOR.PRZ.Wstał od wieczerzy, złożył swoje szaty i gdy wziął płócienny ręcznik, przepasał się nim .