« Jan 13:8 Ewangelia Jana 13:9 Jan 13:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:10) Mówi mu Symon Piotr: Panie. Nie jedno nogi moje, ale i ręce, i głowę.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Symon Piotr: Panie! nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę.
3.RAKOW.NTMówi mu Symon Piotr: Panie, nie nogi moje tylko, ale i ręce i głowę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekł Szymon Piotr: Panie! nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę.
6.SZCZEPAŃSKISzymon Piotr Mu powiada: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę!
7.MARIAWICITedy rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nietylko nogi moje, ale i ręce i głowę.
8.GRZYM1936Mówi mu Szymon Piotr: Panie, to nietylko nogi, ale ręce i głowę mi umyj.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!
12.BRYTYJKARzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę.
13.POZNAŃSKAMówi Mu Szymon Piotr: - Panie, (myj) nie tylko nogi, ale i ręce i głowę.
14.WARSZ.PRASKATedy rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, [umyj mi] nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Szymon Piotr: Panie, obmyj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymon Piotr zmienił więc zdanie: Panie - powiedział - myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę.
17.TOR.PRZ.Szymon Piotr powiedział do Niego: Panie! Nie tylko moje stopy, ale i ręce, i głowę.