« Jan 14:28 Ewangelia Jana 14:29 Jan 14:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A teraz rzekłem wam, drzewiej niż się dzieje, abyście wierzyli gdy się dziać będzie.
2.WUJEK.1923I terazem wam powiedział przedtem, niż się stanie, iżbyście, gdy się stanie, wierzyli.
3.RAKOW.NTI teraz powiedziałem wam przedtym niż się sstanie, iżbyście, gdy się sstanie, wierzyli.
4.GDAŃSKA.1881I terazem wam powiedział, przedtem niż się to stanie, żebyście gdy się to stanie, uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy to się stanie.
6.SZCZEPAŃSKIA i teraz powiedziałem wam to wpierw, zanim nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się spełni.
7.MARIAWICII teraz wam to powiedziałem, przedtem niżby się stało, abyście, gdy się stanie, wierzyli.
8.GRZYM1936I teraz, zanim się stanie, powiedziałem wam to, abyście, gdy się stanie, wierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli.
10.DĄBR.GR.1961I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście, kiedy się to stanie, uwierzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
12.BRYTYJKATeraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
13.POZNAŃSKAA teraz powiedziałem wam, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi.
14.WARSZ.PRASKAPowiedziałem wam zaś o tym teraz, nim jeszcze to wszystko nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to wszystko stanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc teraz wam powiedziałem, przedtem niż to się stanie, abyście uwierzyli gdy się stanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam o tym teraz, uprzedzając bieg zdarzeń, abyście uwierzyli, gdy się dokonają.
17.TOR.PRZ.„A teraz powiedziałem wam zanim się to stanie, żebyście, gdy się to stanie, uwierzyli.”