« Jan 14:30 Ewangelia Jana 14:31 Jan 15:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale aby poznał świat, iż miłuję ojca, a jako mi rozkazał ociec, tak czynię. Wstańcie idźmy zstąd.
2.WUJEK.1923Ale iżby świat poznał, że miłuję Ojca, a jako mi Ojciec rozkazanie dał, tak czynię: Wstańcie, pójdźmy ztąd.
3.RAKOW.NTAle iżby poznał świat, że miłuję Ojca, i jako przykazał mnie Ociec, tak czynię. Wstańcież, pódźmy sstąd.
4.GDAŃSKA.1881Ale iżby poznał świat, że miłuję Ojca, a jako mi rozkazał Ojciec, tak czynię. Wstańcież, pójdźmy stąd.
5.GDAŃSKA.2017Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie, chodźmy stąd.
6.SZCZEPAŃSKIale aby świat poznał, że Ja miłuję Ojca i że tak działam, jak Ojciec Mi przykazał! Wstańcie! pójdźmy stąd!
7.MARIAWICIale żeby poznał świat, że miłuję Ojca, i jako Mi dał Ojciec rozkazanie, tak czynię. Wstańcie, pójdźmy stąd.
8.GRZYM1936ale stanie się to, aby świat poznał, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak on mi rozkazał. Wstańcie, chodźmy.
9.DĄBR.WUL.1973Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca, i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Wstańcie, idźmy stąd.
10.DĄBR.GR.1961Ale, żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Wstańcie, odejdźmy stąd.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!
12.BRYTYJKALecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd.
13.POZNAŃSKALecz (trzeba), aby świat poznał, że miłuję Ojca i że czynię tak, jak Ojciec Mi nakazał. Wstańcie, chodźmy stąd.
14.WARSZ.PRASKAJednakże niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i czynię tak, jak nakazuje Mi Ojciec. Wstańcie już, idźmy stąd.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale aby świat poznał, że miłuję Ojca oraz tak czynię, jak mi przykazał Ojciec. Wstańcie, chodźmy stąd.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech jednak świat się przekona, że kocham Ojca i że czynię tak, jak mi Ojciec polecił. Wstańcie, chodźmy stąd.
17.TOR.PRZ.„Ale aby poznał świat, że ja miłuję Ojca, i jak mi polecił Ojciec, tak czynię. Wstawajcie, chodźmy stąd.”