« Jan 16:23 Ewangelia Jana 16:24 Jan 16:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aż dotąd nie prosiliście nic w imię moje; proście a weźmiecie. Aby radość wasza była pełna.
2.WUJEK.1923Dotychmiast nioczeście nie prosili w imię moje; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była pełna.
3.RAKOW.NTAż do tąd nie prosiliście ni ocz w imię moje; Prościesz, a weźmiecie, aby wesele wasze było napełnione.
4.GDAŃSKA.1881Dotąd o niceście nie prosili w imieniu mojem; proścież, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała.
5.GDAŃSKA.2017Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.
6.SZCZEPAŃSKIDotychczas o nic nie prosiliście w Imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
7.GRZYM1936Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje: proście a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
8.DĄBR.WUL.1973Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
9.DĄBR.GR.1961Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
10.TYSIĄCL.WYD5Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
11.BRYTYJKADotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna.
12.POZNAŃSKADotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.
13.WARSZ.PRASKADotychczas o nic nie prosiliście w imię moje. Proście tedy, a otrzymacie, i radość wasza będzie pełna.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do teraz o nic nie prosiliście w moim Imieniu; proście, a otrzymacie, aby wasza radość była nasycona.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość osiągnęła pełnię.
16.TOR.NOWE.PRZ.Aż do teraz o nic nie prosiliście w moim imieniu; proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.