« Jan 16:32 Ewangelia Jana 16:33 Jan 17:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To wypowiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk macie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.
2.WUJEK.1923Tom wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, Jam zwyciężył świat.
3.RAKOW.NTTe rzeczy powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli; na świecie ucisk mieć będziecie; ale tuszcie sobie dobrze, jam zwyciężył świat.
4.GDAŃSKA.1881Tomci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.
5.GDAŃSKA.2017To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.
6.SZCZEPAŃSKITo wam powiedziałem, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie doznacie udręczenia, ale ufajcie: Jam zwyciężył świat.
7.MARIAWICITom wam powiedział, żebyście we Mnie pokój mieli. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie: Jam zwyciężył świat.
8.GRZYM1936Powiedziałem wam to, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie: jam zwyciężył świat.
9.DĄBR.WUL.1973To wam powiedziałem, abyście pokój mieli we mnie. Na świecie doznacie ucisku, ale ufajcie, jam zwyciężył świat.
10.DĄBR.GR.1961To wam powiedziałem, abyście pokój mieli we mnie. Na świecie uciskani jesteście, ale ufajcie: jam zwyciężył świat.
11.TYSIĄCL.WYD5To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat.
12.BRYTYJKATo powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
13.POZNAŃSKAPozwiedzałem wam to, abyście we Mnie mieli pokój. Świat będzie was uciskał, lecz ufajcie, Jam zwyciężył świat.
14.WARSZ.PRASKAPowiedziałem wam to, żebyście we Mnie szukali ukojenia. Na świecie będziecie doznawać wiele ucisku, lecz nie traćcie ducha, gdyż Ja zwyciężyłem świat.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To wam powiedziałem, abyście mieli we mnie pokój. Na świecie macie ucisk; ale bądźcie dobrej myśli ja zwyciężyłem świat.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedziałem wam o tym, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi - Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem.
17.TOR.PRZ.„To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk; ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.”