« Jan 16:8 Ewangelia Jana 16:9 Jan 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574O grzech jednak iż nie uwierzyli w mię.
2.WUJEK.1923Z grzechu mówię, iż nie wierzą w mię.
3.RAKOW.NTZ stronyć grzechu, iż nie wierzą w mię;
4.GDAŃSKA.1881Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli we mnie;
5.GDAŃSKA.2017O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie.
6.SZCZEPAŃSKIO grzechu mianowicie, dlatego, że nie wierzą we Mnie;
7.GRZYM1936O grzechu, iż nie uwierzył we mnie;
8.DĄBR.WUL.1973O grzechu mówię, że nie wierzą we mnie,
9.DĄBR.GR.1961O grzechu mówię, że nie wierzą we mnie,
10.TYSIĄCL.WYD5O grzechu - bo nie wierzą we Mnie;
11.BRYTYJKAO grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie;
12.POZNAŃSKAO grzechu - bo nie wierzą we Mnie.
13.WARSZ.PRASKAWykaże ludziom, że grzeszą, ponieważ nie wierzą we Mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O grzechu ponieważ nie wierzą względem mnie;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITco do grzechu, gdyż nie wierzą we Mnie;
16.TOR.NOWE.PRZ.Odnośnie grzechu, gdyż prawdziwie nie uwierzyli we mnie;