« Jan 17:9 Ewangelia Jana 17:10 Jan 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(17:10a) I moje wszytko twoje jest, a twoje moje, i objaśnion jestem wnich,
2.WUJEK.1923I wszystkie rzeczy moje są twoje, a twoje są moje: i wsławionem jest w nich.
3.RAKOW.NTI moje wszytko, twoje jest, a twoje moje; i uwielbionem jest w nich.
4.GDAŃSKA.1881I wszystko moje jest twoje, a twoje moje, i uwielbionym jest w nich.
5.GDAŃSKA.2017I wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i jestem uwielbiony w nich.
6.SZCZEPAŃSKIboć wszystko moje twojem jest, a twoje {jest} mojem - i w nich jestem uwielbion.
7.MARIAWICII wszystko Moje jest Twoje, i Twoje jest Moje, i jestem objawiony w nich.
8.GRZYM1936Wszystko, co jest moje, jest twoje, a co jest twoje, moje jest. W nich zostałem uwielbiony.
9.DĄBR.WUL.1973I wszystko moje twoim jest, a twoje moim, w nich zostałem wsławiony.
10.DĄBR.GR.1961I wszystko moje twoim jest, a twoje moim; w nich zostałem wsławiony.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.
12.BRYTYJKAI wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich.
13.POZNAŃSKAWszystko, co moje, jest Twoje, a co Twoje, jest moje, i w nich zostałem wysławiony.
14.WARSZ.PRASKAWszystko bowiem, co moje, jest Twoje, a to, co Twoje, jest moje. W nich objawiła się moja chwała.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje, oraz jestem w nich wyniesiony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wszystko moje jest Twoje, a Twoje - moje; w nich też jestem uwielbiony.
17.TOR.PRZ.„I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje; i w nich zacząłem doznawać chwały.”