« Jan 17:13 Ewangelia Jana 17:14 Jan 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja dałem im słowo twoje, a świat ich nienawidział, że nie są z świata, jako i ja nie jestem z świata
2.WUJEK.1923Jam im dał mowę twoję, a świat miał je w nienawiści; iż nie są z świata, jako i Ja nie jestem z świata.
3.RAKOW.NTJa dałem im mowę twoję, a świat nienawidział ich; iż nie są z świata, jako ja nie jestem z świata.
4.GDAŃSKA.1881Jam im dał słowo twoje, a świat je miał w nienawiści; bo nie są z świata, jako i ja nie jestem z świata.
5.GDAŃSKA.2017Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
6.SZCZEPAŃSKIJa dałem im twą naukę, lecz świat ich znienawidził, bo nie należą do świata, jak [i] Ja do świata nie należę.
7.MARIAWICIJam im dał słowa Twoje, a świat miał ich w nienawiści, że nie są ze świata, jako i Ja nie jestem ze świata.
8.GRZYM1936Dałem im słowo twoje a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
9.DĄBR.WUL.1973Dałem im naukę twoją, ale świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata.
10.DĄBR.GR.1961Dałem im naukę twoją i świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
12.BRYTYJKAJa dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.
13.POZNAŃSKAJa przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, tak jak Ja nie jestem ze świata.
14.WARSZ.PRASKATo Ja przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził dlatego, że nie przynależą do świata, podobnie jak Ja nie jestem ze świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja im dałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bowiem nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa im powierzyłem Twoje Słowo, a świat ich znienawidził, gdyż - podobnie jak Ja - nie należą do świata.
17.TOR.PRZ.„Ja dałem im słowo Twoje, a świat miał ich w nienawiści, dlatego że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.”