« Jan 17:1 Ewangelia Jana 17:2 Jan 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakoś dał jemu władzą wszelkiego ciała, aby, wobec które dałeś mu, dał im żywot wieczny.
2.WUJEK.1923Jakoś jemu dał władzą nad wszelkiem ciałem, iżby wszym, któreś mu dał, dał im żywot wieczny.
3.RAKOW.NTJakoś dał jemu zwierzchność nad wszelkim ciałem, aby wszem, któreś dał jemu, dał im żywot wieczny.
4.GDAŃSKA.1881Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot wieczny.
5.GDAŃSKA.2017Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.
6.SZCZEPAŃSKIjakoś Mu dał władzę nad całą ludzkością, aby udzielił żywota wiecznego wszystkim, których Ty Mu dałeś.
7.MARIAWICIjakoś Mu dał władzę nad wszelkiem ciałem, aby wszystkim, których Mu dałeś, dał im żywot wieczny.
8.GRZYM1936jakoś mu dał władzę nad każdym śmiertelnikiem, niechaj on tak wszystkich, których mu dałeś, życiem wiecznem obdarzy.
9.DĄBR.WUL.1973Jakoś mu dał władzę nad każdym człowiekiem, aby wszystkich, których mu dałeś, obdarzył życiem wiecznym.
10.DĄBR.GR.1961A tak jak dałeś mu władzę nad każdym człowiekiem, tak niech wszystkich, których mu dałeś, obdarzy życiem wiecznym.
11.TYSIĄCL.WYD5i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
12.BRYTYJKAJak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.
13.POZNAŃSKAstosownie do władzy, jaką Mu dałeś nad każdym człowiekiem, aby dał życie wieczne każdemu, którego Mu dałeś.
14.WARSZ.PRASKAi aby mocą władzy, jaką ma od Ciebie nad każdym człowiekiem, obdarzył życiem wiecznym wszystkich poddanych Jego pieczy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, jak mu dałeś władzę nad wszelką cielesną naturą, by każdemu, z których mu dałeś, dał życie wieczne.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITuwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś.
17.TOR.PRZ.2023Tak, jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.