« Jan 17:21 Ewangelia Jana 17:22 Jan 17:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja sławę którą dałeś mnie, dałem im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy.
2.WUJEK.1923A Ja chwałę którąś mnie dał, dałem im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy.
3.RAKOW.NTA ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy;
5.GDAŃSKA.2017I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno.
6.SZCZEPAŃSKIPrzekazałem im też chwałę, którąś Mi dał, aby byli jedno, jak (i) My jedno {jesteśmy};
7.MARIAWICII Ja tę chwałę, którąś Mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako i My jedno jesteśmy;
8.GRZYM1936Chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy.
9.DĄBR.WUL.1973A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy.
10.DĄBR.GR.1961A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i my jedno (jesteśmy).
11.TYSIĄCL.WYD5I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno <stanowimy>.
12.BRYTYJKAA Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
13.POZNAŃSKATę zaś chwałę, którą Mi dałeś, im przekazywałem, aby byli jedno, jak my jedno (jesteśmy).
14.WARSZ.PRASKAPrzekazałem im chwalę, którą Ty Mnie obdarzyłeś, aby byli jedno, jak Ty i Ja stanowimy jedno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa im dałem chwałę, którą Mi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy:
17.TOR.PRZ.A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy;