« Jan 17:22 Ewangelia Jana 17:23 Jan 17:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja w nich, a ty we mnie, aby byli dokonani w jedno, i aby poznał świat, że ty mnie posłałeś, i umiłowałeś je, jako i mnie umiłowałeś.
2.WUJEK.1923Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, i umiłowałeś je, jakoś i mię umiłował.
3.RAKOW.NTJa w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałemi uczynieni w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mnie posłał, i umiłowałeś je, jakoś mnie umiłował.
4.GDAŃSKA.1881Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, a iżeś je umiłował, jakoś i mię umiłował.
5.GDAŃSKA.2017Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.
6.SZCZEPAŃSKIJam w nich, a Ty we Mnie, aby doskonałą osiągnęli jedność, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał, i że ich umiłowałeś, jakoś [i] Mnie umiłował.
7.MARIAWICIJa w nich, i Ty we Mnie, aby byli doskonałymi w jedności, i żeby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i umiłowałeś ich, jakoś i Mnie umiłował.
8.GRZYM1936Ja w nich a ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedności i żeby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś umiłował ich tak, jak mnie umiłowałeś.
9.DĄBR.WUL.1973Jam w nich, a ty we mnie tak, by byli w jedności doskonałymi i aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i umiłowałeś ich, jakoś i mnie umiłował.
10.DĄBR.GR.1961Jam w nich, a ty we mnie tak, by w jedności byli doskonałymi, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
12.BRYTYJKAJa w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.
13.POZNAŃSKAJa w nich, a Ty we Mnie. Aby byli tak dokonałą jednością, żeby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i umiłowałeś ich tak, jak Mnie umiłowałeś.
14.WARSZ.PRASKAJa w nich, a Ty we Mnie; obyż stanowili jedność doskonałą, przez co świat będzie mógł poznać, że Ty Mnie posłałeś i że ich kochasz tak, jak kochasz Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ja w nich, a Ty we mnie, żeby mogli dochodzić do doskonałości ku Jednemu. By świat poznał, że Ty mnie dlatego wysłałeś, że ich umiłowałeś, umiłowałeś jak mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa w nich, a Ty we Mnie; niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty Mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś Mnie.
17.TOR.PRZ.2023Ja w nich, a Ty we mnie, aby zostali wydoskonaleni w jedności, i żeby świat wiedział, że Ty mnie posłałeś, i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś.
18.ODN.B.BRZ.2023Ja w nich, a ty we mnie, aby byli całkowicie w jedności. Aby poznał świat, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak też mnie umiłowałeś.