« Jan 17:23 Ewangelia Jana 17:24 Jan 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ojcze które dałeś mi, chcę aby gdzie ja jestem, i oni byli ze mną, aby obaczyli sławę onę moję, którą mi dałeś, żeś mię umiłował przed założeniem świata.
2.WUJEK.1923Ojcze! któreś mi dał, chcę, aby gdziem Ja jest, i oni byli zemną, aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; albowiemeś mię umiłował przed założeniem świata.
3.RAKOW.NTOjcze, one któreś mi dał, chcę aby gdzie jestem ja, i oni byli ze mną; aby oglądali onę chwałę moję, którąś mi dał; iżeś mię umiłował przed założeniem świata.
4.GDAŃSKA.1881Ojcze! któreś mi dał, chcę, abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; albowiemeś mię umiłował przed założeniem świata.
5.GDAŃSKA.2017Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
6.SZCZEPAŃSKIOjcze! Chcę, aby gdzie Ja jestem, byli ze Mną: i ci, których Mi dałeś, aby oglądali chwałę moją, którąś Mi dał, albowiem umiłowałeś Mnie przed założeniem świata!
7.MARIAWICIOjcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, gdziem Ja jest, i oni byli ze Mną, aby oglądali chwałę Moją, którąś Mi dał, iżeś Mię umiłował przed założeniem świata.
8.GRZYM1936Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę, jaką mi dałeś; boś ty mnie umiłował przed założeniem świata.
9.DĄBR.WUL.1973Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę twoją, jaką mi dałeś, boś ty mnie umiłował przed stworzeniem świata.
10.DĄBR.GR.1961Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, jaką mi dałeś, boś ty mnie umiłował przed stworzeniem świata.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
12.BRYTYJKAOjcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
13.POZNAŃSKAOjcze, chcę, aby ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie, zanim świat powstał.
14.WARSZ.PRASKAOjcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną zawsze tam, gdzie Ja jestem; aby mogli oglądać moją chwałę, którą Ty Mnie otaczasz, gdyż umiłowałeś Mnie, nim jeszcze świat zaczął istnieć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ojcze, chcę aby ci, których mi dałeś, gdzie ja jestem i oni byli ze mną, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bowiem umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Mi dałeś, gdyż obdarzyłeś Mnie miłością przed stworzeniem świata.
17.TOR.PRZ.„Ojcze! Chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem; aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata.”