« Jan 17:24 Ewangelia Jana 17:25 Jan 17:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ojcze sprawiedliwy, a świat cię nie poznał, ja zaś poznałem cię, i ci poznali, że ty mnie posłałeś.
2.WUJEK.1923Ojcze sprawiedliwy! świat cię nie poznał, a Jam ciebie poznał, i ci, co poznali, żeś ty mię posłał.
3.RAKOW.NTOjcze sprawiedliwy, i świat cię nie poznał; a jam ciebie poznał, i ci poznali, żeś ty mnie posłał.
4.GDAŃSKA.1881Ojcze sprawiedliwy! i świat cię nie poznał; alem ja cię poznał, a i ci poznali, żeś ty mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś.
6.SZCZEPAŃSKIOjcze sprawiedliwy! Świat Cię <wprawdzie> nie poznał, ale Ja Cię poznałem; a i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
7.MARIAWICIOjcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, alem Ja Ciebie poznał, i ci poznali, żeś Ty Mnie posłał;
8.GRZYM1936Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, ale ja cię poznałem, a i oni poznali, żeś ty mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał. Ale ja cię poznałem, a i oni poznali, żeś ty mnie posłał.
10.DĄBR.GR.1961Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał, ale ja cię poznałem, a i oni poznali, żeś ty mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
12.BRYTYJKAOjcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś;
13.POZNAŃSKAOjcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, a Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAOjcze najsprawiedliwszy, świat Ciebie nie zna, ale Ja znam Cię i oni również wiedzą, że Mnie posłałeś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ojcze Sprawiedliwy, więc świat cię nie poznał; ale ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOjcze sprawiedliwy! Świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz Ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś.
17.TOR.PRZ.„Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem, i ci poznali, że Ty mnie posłałeś.”