« Jan 17:25 Ewangelia Jana 17:26 Jan 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I oznajmiłem im imię twoje, i oznajmię aby miłość którą umiłowałeś mię, w nich była, a ja w nich.
2.WUJEK.1923I oznajmiłem im imię twoje i oznajmię, aby miłość, którąś mię umiłował, w nich była, a Ja w nich.
3.RAKOW.NTI oznajmiłem im imię twoje, i oznajmię; aby miłość, którąś mnie umiłował, w nich była, a ja w nich.
4.GDAŃSKA.1881I uczyniłem im znajome imię twoje i znajome uczynię, aby miłość, którąś mię umiłował, w nich była, a ja w nich.
5.GDAŃSKA.2017Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.
6.SZCZEPAŃSKIIm też objawiłem i objawiać będę Imię twoje, aby miłość, którą Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
7.MARIAWICIi oznajmiłem im Imię Twoje i oznajmię, żeby miłość, którąś Ty Mnie umiłował, w nich była i Ja w nich.
8.GRZYM1936Oznajmiłem im imię twoje i jeszcze oznajmię, aby miłość, jaką mnie umiłowałeś w nich była, a ja w nich.
9.DĄBR.WUL.1973Objawiłem im imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
10.DĄBR.GR.1961Objawiłem im imię twoje i objawię, żeby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich.
11.TYSIĄCL.WYD5Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
12.BRYTYJKAI objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.
13.POZNAŃSKAObjawiałem im Twoje imię i nadal będzie objawiał, aby była w nich miłość, którą Mnie obdarzałeś, i Ja w nich.
14.WARSZ.PRASKATo Ja objawiłem im Twoje imię i nadal będę im je objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, była w nich i abym ja w nich przebywał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dałem im też poznać i dam im poznać Twoje Imię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś była w nich i ja w nich
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą Mnie obdarzyłeś, była w nich - i Ja w nich.
17.TOR.PRZ.„I dałem im poznać Twoje imię, i jeszcze dam je poznać, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich.”