« Jan 17:3 Ewangelia Jana 17:4 Jan 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jam cię rozsławił na ziemi, sprawę wykonałem, którą mi dałeś abym uczynił.
2.WUJEK.1923Jam wsławił ciebie na ziemi, wykonałem sprawę, którąś mi zlecił.
3.RAKOW.NTJam ciebie uwielbił na ziemi; uczynku dokończyłem, któryś mi dał, abych uczynił.
4.GDAŃSKA.1881Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił.
5.GDAŃSKA.2017Ja uwielbiłem ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania.
6.SZCZEPAŃSKIJam Cię uwielbił na ziemi; spełniłem dzieło, któreś Mi kazał spełnić.
7.MARIAWICIJam Ciebie wsławił na ziemi, wykonałem sprawę, którąś Mi poruczył uczynić;
8.GRZYM1936Jam cię uwielbił na ziemi, i wypełniłem dzieło, które mi zleciłeś:
9.DĄBR.WUL.1973Jam ciebie wsławił na ziemi, dokonałem dzieła, któreś mi zlecił,
10.DĄBR.GR.1961Jam ciebie wsławił na ziemi, dokonawszy dzieła, któreś mi zlecił,
11.TYSIĄCL.WYD5Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
12.BRYTYJKAJa cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał;
13.POZNAŃSKAJa wsławiłem Ciebie na ziemi, doprowadziwszy do końca dzieło, które Mi dałeś, abym wykonał.
14.WARSZ.PRASKAJa Tobie przysporzyłem chwały na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja Ciebie wyniosłem na ziemi i wypełniłem dzieło, które mi wyznaczyłeś, bym uczynił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania.
17.TOR.PRZ.2023Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi; wypełniłem dzieło, które mi dałeś, abym je wykonał.