« Jan 17:5 Ewangelia Jana 17:6 Jan 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Objawiłem twoje imię ludziam które mi dałeś z świata. Twoi byli, a mnie dałeś je, i mowę twoję zachowali.
2.WUJEK.1923Oznajmiłem imię twe ludziom, któreś mi dał z świata: twoić byli, i dałeś mi je, a mowę twoję zachowali.
3.RAKOW.NTObjawiłem twoje imię ludziam, któreś mi dał z świata. Twoi byli, i mnieś je dał, a mowę twoję zachowali.
4.GDAŃSKA.1881Objawiłem imię twoje ludziom, któreś mi dał z świata; toć byli i dałeś mi je, i zachowali słowa twoje.
5.GDAŃSKA.2017Objawiłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś mi ich, a oni zachowali twoje słowa.
6.SZCZEPAŃSKIImię twoje objawiłem ludziom, których Mi z tego świata dałeś. Byli twoimi, a dałeś Mi ich; oni zaś twe słowa zachowali.
7.MARIAWICIOznajmiłem Imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoi byli i Mnie ich dałeś, i słowa Twoje zachowali.
8.GRZYM1936Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś na świecie: twoimi byli i dałeś mi ich a naukę twoją zachowali.
9.DĄBR.WUL.1973Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata: twoimi byli i mnie ich dałeś, a zachowali naukę twoją.
10.DĄBR.GR.1961Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata: twoimi byli i mnie ich dałeś, a zachowali twoją naukę.
11.TYSIĄCL.WYD5Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
12.BRYTYJKAObjawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.
13.POZNAŃSKAObjawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli, a Tyś Mnie ich oddał. Oni zachowali Twoją naukę
14.WARSZ.PRASKAJa objawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze świata. Byli Twoimi i Ty Mi ich powierzyłeś, a oni zachowali Twoje słowo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Objawiłem Twoje Imię ludziom, których mi dałeś ze świata; Twoi byli i mnie ich dałeś, i zachowują Twoje słowo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawiłem Twoje imię ludziom, których Mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich Mnie i zachowali Twoje Słowo.
17.TOR.PRZ.„Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; byli Twoi i mnie ich dałeś; i zachowywali Twoje Słowo.”