« Jan 17:6 Ewangelia Jana 17:7 Jan 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ninie poznali, iż wszytko cokolwiek dałeś mi, od ciebie jest.
2.WUJEK.1923Teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od ciebie jest:
3.RAKOW.NTTeraz poznali, iż wszytko coś mnie dał, od ciebie jest.
4.GDAŃSKA.1881A teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od ciebie jest.
5.GDAŃSKA.2017A teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie.
6.SZCZEPAŃSKITeraz przekonali się, że wszystko, co Mi dałeś, od Ciebie pochodzi.
7.MARIAWICITeraz poznali, że wszystko, coś Mi dał, od Ciebie jest,
8.GRZYM1936Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od ciebie;
9.DĄBR.WUL.1973Teraz poznali, że wszystko coś mi dał, od ciebie pochodzi,
10.DĄBR.GR.1961Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś od ciebie pochodzi,
11.TYSIĄCL.WYD5Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.
12.BRYTYJKATeraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi;
13.POZNAŃSKATeraz wiedzą, że wszystko, co Mi dałeś pochodzi od Ciebie.
14.WARSZ.PRASKATeraz zaś zrozumieli, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, jest od Ciebie;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz już wiedzą, że wszystko, co Mi dałeś, pochodzi od Ciebie,
17.TOR.PRZ.„Teraz zaczęli poznawać, że wszystko, co mi dałeś, jest od Ciebie.”