« Jan 17:7 Ewangelia Jana 17:8 Jan 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż słowa które dałeś mi, dałem im, a ci wzięli, i poznali prawdziwie, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli żeś ty mnie posłał.
2.WUJEK.1923Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im, a oni przyjęli i poznali prawdziwie, żem od ciebie wyszedł, i uwierzyli, żeś ty mię posłał.
3.RAKOW.NTAbowiem słowa, któreś mi dał, dałem im; a oni przyjęli, i poznali prawdziwie, żem od ciebie wyszedł, i uwierzyli, żeś ty mnie posłał.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im; a oni je przyjęli, i poznali prawdziwie, iżem od ciebie wyszedł, a uwierzyli, żeś ty mię posłał.
5.GDAŃSKA.2017Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś.
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem przekazałem im <te> nauki, któreś Mi dał; oni zaś przyjęli i prawdziwie uznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
7.MARIAWICIalbowiem dałem im słowa, któreś Ty Mnie dał; i oni przyjęli je i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł, i uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
8.GRZYM1936słowa, które mi dałeś, dałem im, a oni je przyjęli i przekonali się, żem od ciebie wyszedł i uwierzyli, żeś ty mnie posłał.
9.DĄBR.WUL.1973bo słowa, któreś mi dał, przekazałem im, a oni je przyjęli i poznali, żem wyszedł od ciebie, i uwierzyli, żeś ty mnie posłał.
10.DĄBR.GR.1961bo słowa, któreś mi dał, przekazałem im, a oni je przyjęli i poznali, żem naprawdę wyszedł od ciebie, i uwierzyli, żeś ty mnie posłał.
11.TYSIĄCL.WYD5Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
12.BRYTYJKAAlbowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.
13.POZNAŃSKABo słowa, które Mi dałeś, dałem im i oni je przyjęli i naprawdę poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
14.WARSZ.PRASKAPrzekazałem im bowiem słowa, które Ty Mi dałeś, i oni je przyjęli. Uznali, że Ja rzeczywiście przyszedłem od Ciebie, i uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż dałem im słowa, które mi dałeś; a oni je wzięli oraz prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż przekazałem im słowa, które Mi dałeś, a oni je przyjęli i są przekonani, że wyszedłem od Ciebie, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
17.TOR.PRZ.„Albowiem słowa, które mi dałeś, dałem im; i oni je przyjęli, i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś.”