« Jan 17:8 Ewangelia Jana 17:9 Jan 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja za tych proszę; nie za świat proszę, ale za (ty) które dałeś mi. Iż twoi są.
2.WUJEK.1923Ja za nimi proszę: nie za światem proszę, lecz za tymi, któreś mi dał; bo są twoi.
3.RAKOW.NTJa za nimi proszę; nie za światem proszę, ale za onymi, któreś mi dał; iż twoi są.
4.GDAŃSKA.1881Jać za nimi proszę, a nie za światem proszę, ale za tymi, któreś mi dał; bo twoi są.
5.GDAŃSKA.2017Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.
6.SZCZEPAŃSKIJa proszę za nimi; nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, albowiem są twoi,
7.MARIAWICIJa za Nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, albowiem Twoi są.
8.GRZYM1936Za nimi proszę: nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.
9.DĄBR.WUL.1973Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są.
10.DĄBR.GR.1961Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.
12.BRYTYJKAJa za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi;
13.POZNAŃSKAJa proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, bo są Twoimi.
14.WARSZ.PRASKAJa za nimi proszę, nie proszę za światem, proszę za tymi, których Ty sam Mi dałeś, ponieważ do Ciebie należą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja za nich proszę; nie proszę za tych, którzy są świata; ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa wstawiam się za nimi. Nie za światem, lecz za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoi.
17.TOR.PRZ.„Ja za nimi proszę; nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi.”