« Jan 18:10 Ewangelia Jana 18:11 Jan 18:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł przeto Jesus Piotrowi: Włóż miecz twój do poszew, czaszę którą mi dał ociec nie będęli jej pić?
2.WUJEK.1923Rzekł tedy Jezus Piotrowi: Włóż twój kord w pochwę. Kielicha, który mi dał Ojciec, pić go nie będę?
3.RAKOW.NTRzekł tedy Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w poszwy; Kubek, który mi dał Ociec, izali go pić nie będę?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz twój w pochwę; izali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec?
5.GDAŃSKA.2017I powiedział Jezus do Piotra: Włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus rzekł do Piotra: Schowaj miecz (twój) do pochwy; czyż nie mam wypić kielicha, który Mi dał Ojciec?
7.MARIAWICIWtedy Jezus rzekł do Piotra: Włóż twój miecz do pochwy. Kielicha, który Mi dał Ojciec, izali nie mam go pić?
8.GRZYM1936A wtedy Jezus tak rzecze Piotrowi: Schowaj miecz do pochwy. Czyż kielicha, który mi Ojciec dał, pić nie będę?
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł tedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz twój do pochwy. Czyż mam nie pić kielicha, który mi dał Ojciec?
10.DĄBR.GR.1961Rzekł tedy Jezus Piotrowi: Schowaj miecz do pochwy. Czyż mam nie pić kielicha, który mi dał Ojciec?
11.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który Mi podał Ojciec?
12.BRYTYJKANa to rzekł Jezus do Piotra: Włóż miecz swój do pochwy; czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?
13.POZNAŃSKAA Jezus rzekł Piotrowi: - Schowaj miecz do pochwy, czy mam nie pić kielicha, który Mi dał Ojciec.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus rzekł do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie miałbym wypić kielicha, który Ojciec dał Mi do picia?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Jezus powiedział Piotrowi: Włóż twój sztylet do pochwy; czyż nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus zwrócił się do Piotra: Włóż miecz do pochwy. Czy nie mam pić z kielicha, który dał mi Ojciec?
17.TOR.PRZ.Jezus więc powiedział Piotrowi: „Włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który dał mi Ojciec?”