« Jan 18:14 Ewangelia Jana 18:15 Jan 18:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szedł lepak za Jesusem Symon Piotr, i drugi uczeń, a uczeń on był znajomy Arcyoffiarnikowi, i społem wszedł z Jesusem do dworu Arcyoffiarnika.
2.WUJEK.1923I szedł za Jezusem Symon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem do dworu najwyższego kapłana.
3.RAKOW.NTA szedł za Jezusem Symon Piotr, i drugi uczeń. A uczeń on był znajomy przedniejszemu Ofiarownikowi, i wszedł społu z Jezusem do dworu przedniejszego Ofiarownika.
4.GDAŃSKA.1881I szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi, i wszedł z Jezusem do dworu najwyższego kapłana.
5.GDAŃSKA.2017A szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń. Ten uczeń zaś był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana.
6.SZCZEPAŃSKIA szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. Ów zaś uczeń był znany arcykapłanowi, i wszedł z Jezusem na dziedziniec arcykapłański;
7.MARIAWICISzedł też za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A ten uczeń był znajomy najwyższemu kapłanowi; i wszedł z Jezusem do dworu najwyższego kapłana,
8.GRZYM1936I szedł za Jezusem Szymon Piotr z innym uczniem. A ten uczeń był znajomy arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na podwórzec arcykapłański.
9.DĄBR.WUL.1973A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana.
10.DĄBR.GR.1961A szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten znany był najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana.
11.TYSIĄCL.WYD5A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec [pałacu] arcykapłana,
12.BRYTYJKAA szedł za Jezusem Szymon Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi i wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana;
13.POZNAŃSKAA za Jezusem szedł Szymon Piotr i inny uczeń. Uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł razem z Jezusem na dziedziniec najwyższego kapłana.
14.WARSZ.PRASKAA Szymon Piotr i jeszcze jeden spośród uczniów szli za Jezusem. Właśnie ten drugi uczeń był znany arcykapłanowi i dlatego mógł wejść razem z Jezusem na dziedziniec [pałacu] arcykapłana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szymon Piotr oraz inny uczeń towarzyszyli Jezusowi. Ale tamten uczeń był znajomym arcykapłana, więc wszedł z Jezusem na dziedziniec arcykapłana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzli zaś za Jezusem Szymon Piotr oraz inny uczeń. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł wraz z Jezusem na dziedziniec arcykapłana.
17.TOR.PRZ.A za Jezusem szedł Szymon Piotr i inny uczeń. A ten uczeń był znany arcykapłanowi, i wszedł razem z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana.