« Jan 18:17 Ewangelia Jana 18:18 Jan 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A stali niewolnicy i służebnicy ogień uczyniwszy, iż zimno było, i grzali się. Był lepak i Piotr stojąc i grzejąc się.
2.WUJEK.1923I stała czeladź i służebnicy u węgla; bo zimno było, i grzali się: a był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się.
3.RAKOW.NTI stali niewolnicy i słudzy z węgla ogień uczyniwszy, iż zimno było; i grzali się; a był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się.
4.GDAŃSKA.1881Stali tedy słudzy i czeladź, uczyniwszy ogień, bo zimno było; i grzali się; był też z nimi Piotr, stojąc i grzejąc się.
5.GDAŃSKA.2017A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ogień, stali i grzali się. Stał też z nimi Piotr i grzał się.
6.SZCZEPAŃSKIA ponieważ było zimno, czeladź i służba <rozniecili> ognisko i grzali się, stojąc. Stał też i Piotr wraz z nimi, i grzał się.
7.MARIAWICIA stali służebnicy i słudzy u nanieconych węgli, bo było zimno, i grzali się; i Piotr też stał i grzał się z nimi.
8.GRZYM1936A słudzy i żołnierze stali przy ogniu, bo było zimno, i grzali się, a z nimi stał Piotr, żeby się rozgrzać.
9.DĄBR.WUL.1973I stała czeladź i słudzy przy węglach żarzących się, bo zimno było, i grzali się. A był z nimi i Piotr stojąc i grzejąc się.
10.DĄBR.GR.1961I stała czeladź i słudzy przy węglach, które sobie rozpalili, bo zimno było, i grzali się. A był z nimi i Piotr, stojąc i grzejąc się.
11.TYSIĄCL.WYD5A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się [przy ogniu].
12.BRYTYJKAA czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku, i grzali się, bo było zimno; a stał też z nimi Piotr i grzał się.
13.POZNAŃSKAA stali tam służący i strażnicy, którzy rozpalili ognisko - było bowiem zimno - i grzali się. Piotr też stał z nimi i grzał się.
14.WARSZ.PRASKAPonieważ zaś zrobiło się zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stanęli wokoło i grzali się. Był wśród nich Piotr i on także grzał się.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale stali tam słudzy oraz podwładni, którzy zrobili ognisko i się grzali, bo było zimno; był też z nimi stojący i grzejący się Piotr.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA stali tam służący i strażnicy. Rozpalili oni ognisko i grzali się przy nim, ponieważ było zimno. Również Piotr stał i grzał się w ich towarzystwie.
17.TOR.PRZ.Stała tam natomiast służba i podwładni, paląc ogień, bo było zimno, i grzali się; i był też z nimi Piotr, który stał i grzał się.